فصل تجارت - بررسی گزارش خرده فروشی منتشر شده در هفته منتهی به 20 بهمن ماه نشان می دهد گروه های غذایی، اعتنایی به نوسانات دلاری نداشته اند و تورم مواد...

فصل تجارت - بررسی گزارش خرده فروشی منتشر شده در هفته منتهی به 20 بهمن ماه نشان می دهد گروه های غذایی، اعتنایی به نوسانات دلاری نداشته اند و تورم مواد خوراکی در این هفته ها، مانند هفته های قبل است. در گزارش اخیر بانک مرکزی تخم مرغ تورم ماهانه 5/ 12 درصدی را تجربه کرد. کمبود مرغ تخم گذار به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان مهم ترین دلیل عرضه کم این محصول پرطرفدار به بازار بوده است. در گروه میوه های تازه نیز تورم ماهانه 9/ 10 درصد مشاهده شده است که در این گروه به جز افزایش قیمت در هندوانه و انگور که میوه فصل نیستند، تنها تورم ماهانه مثبت 4/ 11 درصدی در موز قابل ملاحظه بود که می تواند متاثر از افزایش قیمت دلار باشد. گزارش خرده فروشی بانک مرکزی در هفته منتهی به 20 بهمن ماه نشان می دهد از میان یازده گروه مواد خوراکی، هشت گروه غذایی تورم ماهانه مثبت، دو گروه تورم ماهانه منفی و تورم ماهانه یک گروه بدون تغییر بوده است. براساس آمارهای این گزارش، در یک ماهه منتهی به 20 بهمن ماه سال جاری، از میان هشت گروه غذایی با تورم مثبت، چهار گروه تخم مرغ، میوه های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ تورم مثبت بالای یک درصد را تجربه کرده اند. این گزارش نشان می دهد که تخم مرغ با تورم ماهانه 5/ 12 درصد بیشترین تورم مثبت ماهانه را در میان گروه ها به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می دهند در گروه تخم مرغ هر شانه حدود 2 کیلوگرمی تخم مرغ حدودا به قیمت 15 هزار و 800 تومان عرضه شده است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل حدود 5/ 12 درصد افزایش قیمت داشته است. پس از آن گروه میوه های تازه با تورم ماهانه 9/ 10 درصد بیشترین افزایش را در بازه یک ماهه داشته است. در این گروه، هندوانه بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده که حدود 9/ 57 درصد افزایش قیمت داشته است. علاوه بر این، انگور نیز 7/ 15 درصد تورم ماهانه را تجربه کرده است. البته افزایش قیمت در هندوانه و انگور به دلیل اینکه میوه های خارج از فصل هستند، قابل انتظار است. اما افزایش قیمت در میوه هایی مانند موز به نظر می رسد تحت تاثیر افزایش قیمت دلار بوده است. آمارهای این گزارش نشان می دهد متوسط قیمت موز در تهران به حدود 6700 تومان رسیده است که به نسبت مدت مشابه ماه قبل 4/ 11 درصد رشد داشته است. تورم ماهانه سیب قرمز و سیب زرد نیز در بازه مورد بررسی به ترتیب منفی یک درصد و منفی 8/ 2 درصد بوده است. اما در مقابل، در گروه مرکبات به جز پرتقال درجه یک، نارنگی و لیموشیرین به ترتیب افزایش در متوسط قیمت ماهانه داشته اند. پرتقال درجه یک در یک هفته منتهی به 20 بهمن ماه به قیمت متوسط 5830 تومان در شهر تهران عرضه شده که تورم ماهانه منفی 4/ 1 درصد را ثبت کرده است. اما در مقابل نارنگی و لیموشیرین به ترتیب افزایش 8/ 7 درصدی و 8/ 1 درصدی را در یک ماه منتهی به 20 بهمن ماه تجربه کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد قیمت گوشت مرغ نیز در نیمه زمستان افزایش داشته است. این گزارش نشان می دهد قیمت متوسط هر کیلو گوشت مرغ در تهران به 7700 تومان رسیده است که تورم ماهانه 2/ 6 درصد را ثبت کرده است. بررسی روند تورم ماهانه قیمت مرغ نشان می دهد از ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن ماه تقریبا تورم منفی ماهانه را تجربه کرده است. اما در هفته نخست بهمن ماه تورم ماهانه یک درصد و در هفته دوم تورم ماهانه مثبت 5/ 4 درصد را تجربه کرده است. گزارش بانک مرکزی از برخی از اقلام خوراکی در تهران نشان می دهد، هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به قیمت 47 هزار تومان و هر کیلو گوشت گاو و گوساله بی استخوان به قیمت 41 هزار و 400 تومان رسیده است. به این ترتیب گوشت گوسفند با استخوان 7/ 1 درصد و گوشت گاو و گوساله بی استخوان 1/ 0 درصد تورم ماهانه داشته اند که در مجموع سبب تورم 3/ 1 درصدی گروه گوشت قرمز شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد گروه حبوب، چای، قند و شکر و برنج نیز در یک ماه منتهی به 20 بهمن ماه تورم به ترتیب 5/ 0 درصد، 4/ 0 درصد، 1/ 0 درصد و 1/ 0 درصد داشته اند.در گروه حبوب، به جز نخود، عدس و لوبیا قرمز تورم سایر اقلام این گروه منفی بوده است. در این گروه، لوبیا چشم بلبلی با تورم منفی 6/ 0 درصد بیشترین کاهش و عدس با تورم ماهانه مثبت 4/ 2 درصد بیشترین افزایش را داشته است. مشاهده روند تورم ماهانه این گروه خوراکی نشان می دهد پس از چهار هفته تورم این گروه از منفی به مثبت تغییر علامت داده است. کاهش تورم در گروه لبنیات در بازه منتهی به 20 بهمن سال جاری، در میان دو گروه خوراکی که تورم منفی ماهانه را ثبت کرده اند، گروه لبنیات بیشترین کاهش را تجربه کرده است. براساس این گزارش، هر بسته 450 گرمی پنیر پاستوریزه به قیمت 5300 تومان در بازار تهران عرضه شده است که افت 4/ 8 درصدی را در یک ماهه منتهی به 20 بهمن ماه تجربه کرده است. هر کیلو ماست پاستوریزه نیز به قیمت متوسط 3800 تومان رسیده که تورم ماهانه آن منفی 6/ 2 درصد گزارش شده است. سایر اقلام این گروه تغییر قیمتی محسوسی نداشته اند که در مجموع سبب کاهش 6/ 2 درصدی تورم ماهانه در گروه لبنیات شده است. تورم ماهانه گروه سبزی های تازه نیز منفی 2/ 0 درصد بوده است. در این گروه، پیاز با تورم ماهانه 9/ 18 درصد بیشترین افزایش قیمت و خیار با تورم ماهانه منفی 2/ 4 درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است. آمارهای این گزارش نشان می دهد هر کیلو پیاز به قیمت متوسط 2800 تومان و هر کیلو خیار به قیمت 3500 تومان عرضه شده است. سایر اقلام این گروه تغییرات قیمتی بین منفی 7/ 3 درصد تا 6 درصد را تجربه کرده اند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد قیمت روغن نباتی نیز در یک ماهه منتهی به 20 بهمن ماه بدون تغییر بوده است. در این گروه قیمت متوسط هر حلب 5 کیلویی روغن نباتی جامد به 25 هزار و 300 تومان و قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع به حدود 5300 تومان رسیده است. افزایش قیمت تخم مرغ گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از اقلام خوراکی در هفته منتهی به 20 بهمن ماه نشان می دهد در میان 11 گروه خوراکی، چهار گروه تورم مثبت، سه گروه تورم منفی و تورم چهار گروه خوراکی بدون تغییر بوده است.براساس این گزارش، گروه میوه های تازه با افزایش 8/ 1 درصد، بیشترین افزایش تورم هفتگی را ثبت کرده است. پس از آن حبوب تورم هفتگی 7/ 0 درصد، گروه تخم مرغ تورم 4/ 0 درصد و چای تورم 1/ 0 درصد داشته اند. آمارهای منتشر شده در هفته منتهی به 20 بهمن ماه نشان می دهد سه گروه لبنیات، سبزی های تازه و گوشت قرمز تورم منفی داشته اند. گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که چهار گروه مواد خوراکی روغن، قند و شکر، گوشت مرغ و برنج در هفته مورد بررسی تغییر قیمتی محسوسی نداشته اند. در گروه قند و شکر نیز هر کیلو قند به قیمت متوسط 3700 تومان و هر کیلو شکر به قیمت متوسط 3200 تومان در شهر تهران باقی ماند. براساس گزارش بانک مرکزی، هر کیلو برنج داخله درجه یک به قیمت 12 هزار و 700 تومان و هر کیلو برنج داخله درجه دو به قیمت 9600 تومان در شهر تهران عرضه شده است که تغییرات قیمتی قابل ملاحظه ای نداشته اند.

برچسب ها
منبع خبر ( فصل تجارت) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-9240940 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.